معرفی کتاب بینوایان

نویسنده : ویکتور هوگو

داستان کتاب :

ژان والژان مرد فقیری است که از سر گرسنگی قرصی نان میدزدد و به ۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم میشود که به دلیل فرارهای پی در پی او این ۵ سال به ۱۹ سال افزایش میبابد. پس از ۱۹ سال ژان والژان از زندان آزاد شده و در خیابان سرگردان است که به اسقف مایرل برمیخورد. مایرل ژان والژان را به منزلش برده و به او غذا و جای خواب میدهد، نیمه های شب ژان ظروف نقره اسقف مایرل را دزدیده و فرار میکند. در راه توسط پلیس دستگیر میشود و برای روشن شدن قضیه ظروف نقره نزد اسقف آورده میشود، ولی اسقف میگوید…

منبع : سایت علوم انسانی

[uniplace_links]